+48 888652222

RODO i REGULAMINY

Regulamin rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji następuje po wpłacie 30% wartości rezerwacji (lub kwoty ustalonej przy dokonywaniu rezerwacji). Rezerwacja wstępna (czyli inaczej czas na wpłatę zadatku), utrzymywana jest przez okres ustalany przy dokonywaniu rezerwacji, później rezerwacja ulega likwidacji w przypadku braku wpłaty.
 2. W przypadku dokonywania rezerwacji kilku pokoi na jedno nazwisko i wpłaceniu jednego łącznego zadatku a później nie dojechania lub zrezygnowania z pobytu jednego z pokoi zadatek nie będzie przechodził w całości na pozostałe pokoje. Zadatek zostanie proporcjonalnie podzielony i ta część, która odpowiada zadatkowi za dany pokój przepadnie.
 3. Wpłata zadatku stanowi potwierdzenie rezerwacji i akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Pozostałą część wpłaty oraz pozostałe formalności należy uiścić w dniu przybycia.
 5. Gość zobowiązany jest rozpocząć pobyt w ustalonym terminie. W przypadku nieprzyjechania i niepoinformowania osoby zarządzającej obiektem o problemach z dojazdem, osoba zarządzająca ma prawo wynająć pokój innym osobom po upływie godziny 23:59 w dniu planowanego przyjazdu.
 6. Gość może przepisać rezerwację na inną osobę po wcześniejszym uzgodnieniu. Rezerwacja taka nie może być, krótsza niż pierwotnie dokonana lub jej wartość nie może być niższa niż wartość pierwotna.
 7. Nie zwracamy pieniędzy za skrócenie pobytu w obiekcie.
 8. W przypadku, skrócenia lub zmiany terminu pobytu przed wpłatą zadatku a po dokonaniu wstępnej rezerwacji osoba zarządzająca może anulować taką rezerwację po wcześniejszym uzgodnieniu.
 9. Cena każdej rezerwacji jest indywidualna i jest zależna od: długości pobytu, terminu pobytu, ilości osób, momentu dokonania rezerwacji, metody dokonania rezerwacji oraz innych czynników.

Pobyt zwierząt

 1. W obiekcie, mogą przebywać zwierzęta domowe po uprzednim uzgodnieniu z zastrzeżeniem, że nie wszystkie zwierzęta przyjmujemy.
 2. Osoba zarządzająca obiektem  może odmówić pobytu zwierzęcia podczas dokonywania rezerwacji bez podania konkretnej przyczyny.
 3. Za pobyt zwierzęcia jest pobierana opłata, która jest ustalana podczas dokonywania rezerwacji.
 4. Właściciel zwierząt zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę szczepień psa, kota itp.
 5. Zwierzą nie może załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych na terenie obiektu. Psy nie mogą zakłócać ciszy i spokoju innych Gości.
 6. Psy nie mogą zostawać same w pokoju podczas nieobecności ich właścicieli w obiekcie.
 7. W przypadku zakłócania przez zwierzę ciszy nocnej jak i wypoczynku w ciągu dnia osobom wypoczywającym, właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy pobytu.

 

 

 

W jakich przypadkach zostaną zwrócone zadatki/pieniądze za pobyt?

-w przypadku lockdownu dla usług hotelarstwa czyli kiedy będziemy w 100% pewni, że w danym okresie nie będziemy mogli Państwa przyjąć,

-w przypadku zamknięcia obiektu spowodowanego zakażeniem obecnych gości lub kogoś z obsług,

-w przypadku gdy dana osoba musi zostać na przymusowej kwarantannie (jedynie gdy zostanie to przedstawione zaświadczenie od sanepidu lub lekarza lub innego organu),

-podczas trwania pobytu i zamknięciu Gości w obiekcie na czas kwarantanny zostaną zwrócone wszystkie środki od momentu obowiązywania przymusowej kwarantanny w obiekcie,

-właściciel obiektu nie ponosi kosztów wyżywienia Gości podczas trwania przymusowej kwarantanny w obiekcie ale będzie starać się udzielić pomocy przy ewentualnym zorganizowaniu zdalnych zakupów lub obiadów na dowóz.

 

 

 

Regulamin pobytu

 1. Na  terenie obiektu jak i również w pokojach i łazienkach obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc temu wyznaczonych czyli przed każdym wejściem do budynku, balkonie ogólnodostępnym oraz ogrodzie.
 2. Zabrania również palenia tytoniu przez okno w pokoju.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 2 w/w ustawy, palenie tytoniu w miejscu objętym zakazem stanowi wykroczenie, za które może zostać wymierzona kara grzywny w kwocie do 500,00 złotych.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 5. Dla Gości jest bezpłatnie udostępniane jedno miejsce parkingowe na jeden pokój, Przysługuje ono tylko dla Gości obiektu.
 6. W przypadku przyjazdu większą ilością niż jeden samochód na jeden pokój trzeba o tym poinformować osobę zarządzającą obiektem. Zastrzegamy możliwość odmówienia miejsca parkingowego większej ilości aut przewyższającej ilość wynajętych pokoi lub zażądania opłaty za parkowanie ponad ilość wynajętych pokoi. Tyczy to się również osób odwiedzających naszych Gości.
 7. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na parkingu wywołane poprzez: warunki pogodowe, silny wiatr, spadające gałęzie, spadający śnieg z dachu, powalone drzewa.
 8. Każdy Gość przebywający na terenie obiektu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., a także do zachowania porządku i czystości w miejscach pobytu.
 9. Przed wyjazdem należy pozostawić pomieszczenia w należytym porządku oraz przekazać klucze i poinformować o opuszczeniu obiektu.
 10. Każdy korzystający z usług obiektu zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania obsłudze obiektu wszelkich strat i uszkodzeń występujących podczas pobytu. Ośrodek ma prawo do żądania odszkodowania za spowodowane straty z winy Gościa.
 11. Na ternie obiektu obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 do 8.00.
 12. Do naszych Gości mogą przychodzić osoby odwiedzające lecz nie mogą one nocować, o planowanym  przyjściu osób odwiedzających  prosimy informować wcześniej osobę zarządzającą obiektem. Dla osób odwiedzających naszych Gości nie jest zapewnione miejsce parkingowe.
 13. Sprzątanie pokoi odbywa się we własnym zakresie.
 14. Właściciel obiektu nie bierze odpowiedzialności za utracone rzeczy pozostawione w pokoju.
 15. W przypadku zagubienia kluczy należy o tym poinformować osobę zarządzającą obiektem. W takim przypadku Gość jest zobowiązany do wyrobienia nowych kluczy i breloka na własny koszt lub zapłacenia 20 zł za każdy klucz i za każdy brelok (np. jeśli w zestawie były dwa klucze i brelok to koszt będzie wynosić 60 zł).
 16. W przypadku zostawionych przez Gości i odnalezionych przez obsługę rzeczy, rzeczy te będą odsyłane na koszt właściciela po uprzednim ustaleniu szczegółów odnoście wysyłki.
 17. Miasto Karpacz jest położone w kotlinie a sam obiekt jest otoczony przez inne budynki przez co sygnał telewizyjny może być niestabilny nawet podczas ładnej pogody. Z tego tytułu nie przysługuje prawo do reklamacji.
 18. Zapewniamy dostęp do bezpłatnego Wi-Fi. W przypadku dużego obciążenia internetu przez innych Gości może działać wolniej. Zabrania się korzystania z aplikacji typu torrent w celu pobierania i udostępniania nielegalnych treści jak i również innych materiałów niezgodnych z prawem.
________________________________________________________

Polityka Prywaności

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Strzelec” Marcin Stelmach, zamieszkały pod adresem ul. Nadrzeczna 2A , 58-540 Karpacz.
2.Do usługi noclegowej Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następującym  zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego wszystkich osób przebywających w obiekcie.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) oraz lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4.Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy po wymeldowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.